زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۵ آبان ساعت 14:18 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۸/۲۵ ساعت 15:59    تعداد بازدید: 10800    کد مطلب: 9140

نمونه فرم های ضروری


1- فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان

2- فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه

3- فرم تعهدنامه فرزندان اناث

4- فرم  جمع آوری ، استخراج و اعلام سوابق بمنظور  بررسی شرایط  بازنشستگی

5_ درخواست بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری

6- درخواست برقراری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

7- درخواست بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) و مدیران  اشخاص حقوقی غیر دولتی

8_ درخواست ادامه بیمه به طور اختیاری

9_ فرم درخواست احتساب خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی

10_  فرمدرخواست کفالت پدر/ مادر بیمه شده

11- فرم اعلام شماره حساب جهت واریز مقرری بیمه بیکاری

12- فرم فرم اعلام شماره حساب  جهت واریز هزینه تعهدات کوتاه مدت

13- فرم درخواست استفاده از قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار

14_فرم ادعای سابقه

15_ فرم درخواست صدور دفترچه المثنی بیمه شدگان شاغل کارگاههای (اجباری/خاص) مستمری بگیران

16_ فرم جمع آوری اطلاعات کلی بیمه شده جهت پرسشنامه اولیه نامنویسی

17_ فرم تعهد نامه فرزندان ذکور بیمه شدگان  جهت برخورداری از حمایت های درمانی

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha