زمان انتشار: ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۰ آبان ساعت 08:25 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۹/۱۲ ساعت 11:13    تعداد بازدید: 1271    کد مطلب: 9146

رئیس و کارشناس ارشد فرابری داده ها


نام و نام خانوادگی: زهره جعفرزادگان

 

سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 

سوابق اجرائی: کارشناس فرابری داده ها

کارشناس ارشد فرابری داده ها

رئیس و کارشناس ارشد فرابری داده ها اداره کل

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha