زمان انتشار: ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۰ آبان ساعت 09:55 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۹/۱۲ ساعت 11:37    تعداد بازدید: 1479    کد مطلب: 9160

رئیس و کارشناس ارشد مستمریها


نام و نام خانوادگی: محمد اسدی

 

سوابق تحصیلی: لیسانس مدیریت بیمه

 

سوابق اجرائی: متصدی لیست و مزد

استرداد و انتقال حق بیمه

گ

کارشناس امور فنی مستمریها

مسئول امور مستمریها

رئیس و کارشناس ارشد مستمریها استان

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha