زمان انتشار: ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۰ آبان ساعت 09:58 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۴/۳۱ ساعت 08:08    تعداد بازدید: 1475    کد مطلب: 9162

رئیس و کارشناس ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی


نام و نام خانوادگی: قدرت گروسی

 

مدرک تحصیلی: لیسانس ریاضی

 

سوابق اجرائی: کارشناس نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه دو

مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه بوئین زهرا

مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه دو

مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه شهر صنعتی البرز

رئیس و کارشناس ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی استان

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha