زمان انتشار: ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۰ آبان ساعت 20:29 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۹/۲۰ ساعت 14:19    تعداد بازدید: 1368    کد مطلب: 9169

رئیس و کارشناس ارشد برنامه ریزی و اقتصاد بیمه


نام و نام خانوادگی:

 

سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد

 

سوابق اجرائی:

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha