زمان انتشار: ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۰ آبان ساعت 20:28 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۹/۲۰ ساعت 14:14    تعداد بازدید: 1590    کد مطلب: 9171

رئیس وکارشناس ارشد روابط عمومی و امور فرهنگی استان


نام و نام خانوادگی: مهری آشوری

 

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس ارتباطات

 

سوابق اجرائی:

کارشناس مسئول روابط عمومی استان

رئیس و کارشناس ارشد روابط عمومی و امور فرهنگی استان

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha