زمان انتشار: ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۰ آبان ساعت 11:16 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۹/۱۲ ساعت 11:56    تعداد بازدید: 1132    کد مطلب: 9278

رئیس و کارشناس ارشد نظارت و ارزشیابی


نام و نام خانوادگی: سید جعفر شریفی

 

سوابق تحصیلی: لیسانس مدیریت دولتی

 

سوابق اجرائی: کارشناس نامنویسی و حسابهای انفرادی

کارشناس آموزش

مسئول آمار

رئیس و کارشناس ارشد نظارت و ارزشیابی اداره کل

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha